Kidba
Pen
Przecław 149A, 72-005 Przecław

Sensoplastyka to  plastyczne zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci poprzez stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Sensoplastyka, nie tylko wspiera rozwój zmysłów, ale także wspomaga budowanie świadomości ciała i przestrzeni, usprawnienie motoryki małej oraz rozwój mowy.

Sensoplastyka wpływa również na inne aspekty rozwoju dziecka:

  • pozwala nawiązać kontakt emocjonalny z dzieckiem i budować jego poczucie bezpieczeństwa
  • uwalnia ekspresję twórczą
  • uczy czerpania satysfakcji z twórczego działania
  • stymuluje kreatywność
  • kształtuje elastyczne podejście do świata
  • uczy współdziałania w dążeniu do wspólnego celu
  • pobudza innowacyjne pomysły i działania
  • wzmacnia wiarę we własne możliwości i umiejętności