Kidba
Pen
Przecław 149A, 72-005 Przecław

Wczesne wspomaganie rozwoju to interwencja terapeutyczna mająca na celu stymulowanie wszystkich obszarów rozwoju dziecka do momentu podjęcia nauki w szkole. Świadome oddziaływanie zespołu specjalistów wpływa na poprawę nieharmonijnie przebiegającego rozwoju. Podstawą do objęcia małego dziecka kompleksową pomocą jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach WWR oferujemy w zależności od potrzeb dziecka:

  • terapię pedagogiczną
  • terapię logopedyczną
  • terapię integracji sensorycznej
  • wsparcie psychologiczne

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem.