Kidba
Pen
Przecław 149A, 72-005 Przecław

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mają na celu wspieranie dzieci mających trudności w nauce. Pomagają w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości, które są przewidziane w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego. Program zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia są realizowane w bezpiecznych i przyjaznych warunkach, sprzyjających odnoszeniu sukcesów przez dziecko oraz wzmacnianiu jego samooceny. Jeśli Twoje dziecko ma trudności w nauce, warto zapisać je na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.