Kidba
Pen
Przecław 149A, 72-005 Przecław
Rodzaj zajęćCzas trwaniaCena
Konsultacja / porada psychologiczna50 min200 zł
Psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych50 min180 zł
Wstępna ocena procesów sensorycznych dla dzieci poniżej 4. roku życia1 spotkanie z dzieckiem
+ 2 spotkania z rodzicami
350 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej2 spotkania z dzieckiem
+ 2 spotkania z rodzicami
450 zł
Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej50 min150 zł
Terapia integracji sensorycznej50 min130 zł
Wydanie dokumentu z zaleceniami przez specjalistę 120 zł
Diagnoza pedagogiczna testem SWM

2 spotkania z dzieckiem
+ omówienie z rodzicami

300 zł
Konsultacja pedagogiczna / logopedyczna50 min150 zł
Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)50 min120 zł
Terapia logopedyczna45 min120 zł
Trening umiejętności społecznych (TUS) – zajęcia indywidualne50 min120 zł
Trening umiejętności społecznych (TUS) – zajęcia grupowe50 min80 zł
Terapia ręki – zajęcia indywidualne50 min120 zł
Terapia ręki – zajęcia grupowe50 min80 zł
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze50 min60 zł
Sensoplastyka – zajęcia grupowe30 min40 zł
Warsztaty plastyczne – zajęcia grupowe50 min50 zł