Kidba
Pen
Przecław 149A, 72-005 Przecław
Rodzaj zajęć Czas trwania Cena
Konsultacja / porada psychologiczna 50 min 200 zł
Psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych 50 min 180 zł
Wstępna ocena procesów sensorycznych dla dzieci poniżej 4. roku życia 1 spotkanie z dzieckiem
+ 2 spotkania z rodzicami
350 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej 2 spotkania z dzieckiem
+ 2 spotkania z rodzicami
450 zł
Konsultacja z terapeutą integracji sensorycznej 50 min 150 zł
Terapia integracji sensorycznej 50 min 130 zł
Wydanie dokumentu z zaleceniami przez specjalistę  ——– 120 zł
Diagnoza pedagogiczna testem SWM

2 spotkania z dzieckiem
+ omówienie z rodzicami

300 zł
Konsultacja pedagogiczna / logopedyczna 50 min 150 zł
Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) 50 min 120 zł
Terapia logopedyczna 45 min 120 zł
Trening umiejętności społecznych (TUS) – zajęcia indywidualne 50 min 120 zł
Trening umiejętności społecznych (TUS) – zajęcia grupowe 50 min 80 zł
Terapia ręki
50 min 120 zł
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
50 min
60 zł
Sensoplastyka
30 min
40 zł
Warsztaty plastyczne
50 min
50 zł
Rytmika z elementami języka angielskiego (prow. MUSICLAND)
30 min
50 zł