Kidba
Pen
Przecław 149A, 72-005 Przecław

Poradnictwo psychologiczne jest procesem krótkoterminowym. Obejmuje kilka spotkań skupiających się na bieżącej sytuacji czy trudnościach danej osoby (np. kryzys, rozstanie, żałoba, problemy w relacji). Spotkania skupiają się na pomocy w zlokalizowaniu natury problemu i jego przyczyn, identyfikacji zasobów i umiejętnego korzystania z nich, wsparciu w odnalezieniu rozwiązań i nowych perspektyw, psychoedukacji.