Kidba
Pen
Przecław 149A, 72-005 Przecław

Terapia logopedyczna to działania, których celem jest usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się od wad wymowy po niemożność mówienia. Terapia jest opracowywana indywidualnie i dostosowana do potrzeb pacjenta. Polega na budowaniu podstawowych kompetencji językowych.

Cele terapii logopedycznej:

 • korygowanie wad wymowy
 • usprawnienie motoryki narządów mowy
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
 • podnoszenie poziomu sprawności językowej
 • budowanie słownictwa czynnego i biernego
 • usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych

Wskazania do terapii logopedycznej u dzieci (i dorosłych):

 • jąkanie
 • zaburzenia komunikacji językowej
 • wada wymowy
 • nieprawidłowość w rozwoju mowy
 • opóźniony rozwój mowy
 • dysleksja
 • dysgrafia
 • dyskakulia
 • niedosłuch
 • niepełnosprawność złożona
 • autyzm
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • rozszczep warg i podniebienia

Kiedy należy udać się z dzieckiem do logopedy?

Do logopedy udajemy się z dzieckiem, gdy pojawia się niepokój w związku z:

 • procesem oddychania, ssana i połykania u niemowlęcia
 • rozwojem mowy u dziecka (na dowolnym etapie melodii, wyrazu, zdania czy swoistej mowy dziecięcej)
 • zmianami anatomicznymi w obrębie aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowa budowa języka, anomalie zębowe czy zniekształcenie zgryzu)
 • wolniejszym przebiegiem rozwoju psychomotorycznego lub emocjonalnego dziecka
 • mową, która nie spełnia standardów rozwoju mowy dla danego przedziału wiekowego