Kidba
Pen
Przecław 149A, 72-005 Przecław

Terapia ręki polega na usprawnianiu mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. Każda terapia jest indywidualna, składa się z ćwiczeń wzmacniających obręcz barkową, ćwiczeń manualnych i precyzyjnych ręki. Ważnym elementem jest również usprawnienie motoryki dużej i wzmocnienie całego ciała. Celem terapii ręki jest poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni. Dodatkowo terapeuta ręki pracuje nad poprawnym chwytem, lepszym pismem oraz większym skupieniem podczas pracy wykonywanej z zaangażowaniem rąk.  

Dla kogo jest terapia ręki?

Warto zapisać dziecko na terapię ręki, jeśli:

  • nie lubi rysować, malować, wycinać, wyklejać, lepić z plasteliny
  • ma wyraźną trudność w wykonywaniu czynności manualnych wymagających skoordynowanej pracy obu rąk
  • czynności manualne, grafomotoryczne, samoobsługowe wykonuje w wolnym tempie lub niedbale
  • posiada nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego
  • posiada zaburzone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych i obręczy barkowej