Kidba
Pen
Przecław 149A, 72-005 Przecław

Trening umiejętności społecznych polega na systematycznym uczeniu dzieci umiejętności prospołecznych, potrzebnych do rozwiązywania problemów, które pojawiają się w ich codziennym życiu. Zajęcia mają na celu pomóc dzieciom radzić sobie w asertywny sposób z sytuacjami wywołującymi stres, a także zwiększenie ich szans na budowanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

Dla kogo jest trening umiejętności społecznych?

Trening umiejętności społecznych jest bardzo pomocny w codziennym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży

 • ze spektrum autyzmu,
 • z nadpobudliwością psychoruchową,
 • z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi,
 • lękliwych,
 • wycofanych,
 • nieśmiałych,
 • mających trudności w zawieraniu przyjaźni,
 • z trudnościami w radzeniu sobie z emocjami przeżywanymi w relacjach.

Przebieg zajęć TUS

Zajęcia są prowadzone w małej grupie (do 5 osób) przez dwóch terapeutów. Odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 min. Są prowadzone według stałej struktury:

 • przywitanie,
 • rozgrzewka – krótka zabawa ruchowa,
 • tzw. „rundka”, podczas której uczestnicy opowiadają, jakie emocje dziś im towarzyszą, co się wydarzyło w ciągu dnia/tygodnia,
 • część właściwa TUS, czyli realizacja zaplanowanego tematu,
 • relaksacja,
 • omówienie aktywności, nagrodzenie uczestników.

Cele treningu umiejętności społecznych

Cele treningu umiejętności społecznych są określane indywidualnie dla każdego uczestnika zajęć. W zależności od indywidualnych potrzeb, pracujemy nad umiejętnościami takimi jak:

 • prowadzenie rozmowy (rozpoczynanie rozmowy, słuchanie rozmówcy, zadawanie pytań zwrotnych, komentowanie),
 • współpraca w grupie (czekanie na swoją kolej, wspólne podejmowanie decyzji),
 • zapraszanie do zabawy,
 • proszenie o pomoc,
 • rozpoznawanie uczuć innych osób,
 • odpowiednie reagowanie w sytuacji porażki/odmowy,
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji,
 • rozładowywanie trudnych emocji.