Kidba
Pen
Przecław 149A, 72-005 Przecław

Psychoterapia jest dobrym rozwiązaniem dla osób doświadczających: napięcia emocjonalnego, zaburzeń nastroju, depresji i stanów depresyjnych, lęku, stresu, poczucia wstydu, niskiego poczucia własnej wartości, spadku motywacji, problemów w relacjach i związkach, problemów rodzinnych, sytuacji kryzysowej. Psychoterapia będzie pomocna również osobom zainteresowanym samorozwojem czy mającym trudności w realizacji ważnych celów życiowych. Osoba korzystająca z psychoterapii nie musi doświadczać zaburzeń psychicznych, a może jedynie odczuwać potrzebę poprawienia jakości swojego funkcjonowania psychicznego. Zarówno częstotliwość, jak i długość terapii jest kwestią indywidualną i zależy od danego klienta. Zazwyczaj spotkania odbywają się raz na jeden lub dwa tygodnie.