Kidba
Pen
Przecław 149A, 72-005 Przecław
Trening Umiejętności Społecznych
2023-07-07 zakatekrozwoju Brak komentarzy

Trening Umiejętności Społecznych polega na systematycznym uczeniu dzieci umiejętności prospołecznych, potrzebnych do funkcjonowania w codziennym życiu. Zajęcia mają na celu pomóc dzieciom radzić sobie w asertywny sposób z sytuacjami wywołującymi stres, a także zwiększenie ich szans na budowanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym (4 – 6 lat) i wczesnoszkolnym (7 – 10 lat) na TUS w Zakątku Rozwoju 💚

Dla kogo są zajęcia TUS?
– Dla dzieci, które mają trudności ze zgodnym funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej.
– Dla dzieci potrzebujących wsparcia w rozpoznawaniu, nazywania i wyrażaniu emocji.
– Dla dzieci wycofanych i nieśmiałych, które mają trudności z adaptacją w przedszkolu/szkole.
– Dla dzieci nadpobudliwych, mających trudności z przestrzeganiem zasad obowiązujących w przedszkolu/szkole.

Dlaczego warto zapisać dziecko na TUS?
Twoje dziecko nauczy się: rozpoznawać, nazywać i wyrażać emocje, współpracować w grupie, swobodnie wyrażać swoje myśli, zwracać uwagę na uczucia innych oraz właściwie zachowywać się w różnych sytuacjach społecznych (np. w szkole, przedszkolu, sklepie).

TUS w Zakątku Rozwoju
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
Czas trwania: 50 minut.
Cena zajęć grupowych: 80 zł.
Zapraszamy do kontaktu.

Kategoria:
Ogłoszenia

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.